Uw winkelwagen is leeg.
 

Disclaimer

Alle getoonde informatie op Plottotaal - Europa wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Plottotaal - Europa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken. Hoewel Plottotaal - Europa alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Plottotaal - Europa niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto's, illustraties, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Plottotaal - Europa, en geniet auteursrechtelijke bescherming. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)-personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Plottotaal - Europa.

Aansprakelijkheid

Plottotaal - Europa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Plottotaal - Europa. Plottotaal - Europa behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en derden.

Inhoud

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrecht. Alle rechten van intellectueel eigendom rusten bij Plottotaal - Europa te Den Dungen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Plottotaal - Europa deze website en verbandhoudende documenten (instructiefilms) en afbeeldingen of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen. Het auteursrecht op de op deze website gepubliceerde informatie berust bij Plottotaal - Europa en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van Plottotaal - Europa en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde informatie resulteren in civiel- of strafrechterlijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Links naar informatie van Plottotaal

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op www.Plottotaal.eu Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar Plottotaal - Europa verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van Plottotaal - Europa in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek.

Overnemen nieuwsartikelen op website of in gedrukte media

Het is toegestaan om nieuwsartikelen van Plottotaal - Europa zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te plaatsen op uw eigen website of in gedrukte media, onder voorwaarde dat het auteursrecht bij Plottotaal - Europa blijft berusten, dat het overnemen op incidentele basis en onder bronvermelding (link) geschiedt.

Informatie

Prijzen zijn excl. BTW en excl. verzending.

Verzending uw bestelling wordt binnen 2 werkdagen bij de pakketdienst aangeboden. (Bij textiel ca. 4 werkdagen)

Verzendkosten Nederland, België en Duitsland zijn € 8,95.

Verzendkosten Overige EU-landen zijn € 17,50.

Openingstijden

Plottotaal - Europa is een webwinkel met een showroom. Op afspraak bent u welkom voor het ophalen van uw bestelling, een demonstratie en advies.

Telefonisch zijn we niet bereikbaar buiten kantooruren en tijdens een demonstratie of adviesgesprek. Stel bij geen gehoor uw vraag via de mail.

Contactgegevens

Adres:
Spurkstraat 21
5275 JA Den Dungen
Nederland

Telefoonnummer:
+31 (0)6 24 29 28 03

E-mail: info@plottotaal.eu
Via website: Contactformulier